Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАРесетуј претрагу 

Управа Организациона Јединица Шифра Назив  
Служба за послове Градоначелника Канцеларија за локални економски развој GRD.2-1 Помоћ постојећој локалној пословној заједници Погледај
GRD.2-2 Помоћ страним и домаћим инвеститорима Погледај
Одсек за послове Градоначелника GRD.1-1 Приступ информацијама од јавног значаја Погледај
GRD.1-2 Коришћење просторија и опреме Градске куће/Европског кутка Погледај
GRD.1-3 Пријем код градоначелника Погледај
Служба за послове Градског већа Одсек за грађанске иницијативе GRV.2-2 Иницијатива за промену акта које су донели органи Града (градско веће је предлагач општих аката које усваја Скупштина) Погледај
GRV.1-17 Присуство седницама Градског већа Погледај
GRV.1-15 Решавање комуналних проблема Погледај
GRV.1-3 Остали ненаведени захтеви Погледај
GRV.2-3 Финансирање пројеката удружења грађана Погледај
Одсек за послове Градског већа GRV.1-1 Притужбе на рад органа локалне власти, јавних предузећа, јавних установа, чији је оснивач Град Погледај
Служба за послове Скупштине Града Одсек за послове председника скупштине SKG.2-1 Пријем на разговор код Председника скупштине и лица на функцијама у Скупштини града Погледај
Одсек за уређивање Службеног листа и медије SKG.5-1 Претплата на службени лист Погледај
Управа за грађанска стања и опште послове Градски услужни центар GRS.6-2 Издавање радне књижице Погледај
GRS.6-3 Дупликат радне књижице Погледај
GRS.6-4 Исправке и промене у радним књижицама Погледај
GRS.6-5 Уверењe о животу за кориснике иностране пензије Погледај
GRS.6-6 Изјава о издржавању (о породичном стању) Погледај
GRS.6-1 Овера потписа, рукописа и преписа Погледај
Одсек за грађанска стања GRS.3-15 Упис у књигу умрлих и сачињавање смртовнице Погледај
12345678910