Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
SKG.2-1

Назив административног поступка : Пријем на разговор код Председника скупштине и лица на функцијама у Скупштини града

Већа организациона јединица Служба за послове Скупштине Града
Мања организациона јединица Одсек за послове председника скупштине
Делатност Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање
Контакт подаци надлежног службеника
Јелена Стругаревић, секретарица
Тел: 064-3162762
E-mail: strjelena@gmail.com
Сврха административног поступка Упознавање председника Скупштине града и лица на функцијама у Скупштини града са актуелним проблемима од стране грађана и правних лица.Заинтересовани грађанин, предузетник, представник предузећа, представник удружења, и др. подноси захтев, који стручна служба прослеђује шефу одсека. Након договора са функционером, стручна служба шаље одговор подносиоцу захтева.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 3
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева