Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.3-15

Назив административног поступка : Упис у књигу умрлих и сачињавање смртовнице

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Љиљана Лазаревић, стручни сарадник
Тел: 018 504-625
E-mail: lljiljana@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Сачињава се смртовница и упућује суду, који податке из ње користи за потребе оставинског поступка.
Правни основ административног поступка Закон о ванпарничном поступку,Закон о матичним књигама,Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Уверење о држављанствуУправа за грађанска стања и опште пословеОригиналСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Извод из матичне књиге рођенихУправа за грађанска стања и опште пословеОригиналСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Извод из матичне књиге венчанихУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копијаСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Потврда о смртиМедицинска установаОригинал 
Извод из матичне књиге умрлих за брачног другаУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копијаСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Лична карта умрлог лицаПолицијска управа Оригинал 
Лична карта подносиоца захтеваПолицијска управа На увид 
Пензијски чекРепублички фонд пензијског и инвалидског осигурањаОригиналУсловно
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева