Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАРесетуј претрагу 

Шифра (*) Назив (*)  
PRV.2-2 Издавање уверења о статусу предузетника (за предузетнике регистроване пре 2006. године) Погледај
PRV.2-4 Правни савети у вези пословања предузетника Погледај
PRV.2-5 Информације из области кредитних линија банака, Фонда за развој Републике Србије и других фондова који кредитирају предузетнике Погледај
PRV.2-6 Информације из области пореске политике Погледај
PRV.2-7 Помоћ предузетницима при изради бизнис плана Погледај
PRV.5-1 Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Погледај
PRV.5-2 Одређивање обима и садржаја студије процене утицаја на животну средину Погледај
PRV.5-3 Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Погледај
PRV.5-4 Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Погледај
PRV.5-5 Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину Погледај
PRV.5-6 Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину Погледај
PRV.5-7 Давање мишљења на стратешку процену утицаја на животну средину Погледај
PRV.3-1 Категоризација куће за одмор, стана за одмор, туристичког апартмана и собе за изнајмљивање туристима Погледај
PRV.4-1 Oдобрењe позајмице робе из робних резерви Погледај
PRV.4-2 Продужење рока повраћаја позајмљене робе из робних резерви Погледај
PRV.7-1 Достава статистичких података Погледај
PPR.3-7 Водопривредни услови за објекте који се граде или се врши реконструкција Погледај
PPR.3-9 Водопривредна сагласност за објекте који се граде или се врши реконструкција Погледај
PPR.3-11 Водопривредна дозвола за објекте који се граде или се врши реконструкција Погледај
PPR.3-12 Водопривредна дозвола за испуштање отпадних вода у јавну канализацију - обнова Погледај
12345678910