Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.6-2

Назив административног поступка : Издавање радне књижице

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Градски услужни центар
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Марина Младеновић, стручни сарадник
Тел: 018 504-735
E-mail: marina.mladenovic@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Издавање радне књижице као јавне исправе са подацима о запошљавању.
Правни основ административног поступка Закон о раду,Правилник о радној књижици
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Извод из матичне књиге рођенихУправа за грађанска стања и опште пословеОригинал на увидСтранка рођена на територији града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности за лица рођена на територији Ниша.
Лична картаПолицијска управаНа увид 
Извод из матичне књиге венчанихУправа за грађанска стања и опште пословеОригинал на увидСтранка венчана на територији града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности за лица венчана на територији Ниша.
Уверење о држављанствуУправа за грађанска стања и опште пословеОригинал на увидСтранка рођена на територији града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности за лица рођена на територији Ниша
Образац радне књижицеОсталоОригинал 
Доказ о завршеној школи и стручној спремиШколаОригинал на увид 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева