Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRV.1-1

Назив административног поступка : Притужбе на рад органа локалне власти, јавних предузећа, јавних установа, чији је оснивач Град

Већа организациона јединица Служба за послове Градског већа
Мања организациона јединица Одсек за послове Градског већа
Делатност Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање
Контакт подаци надлежног службеника
Силвана Јосифовић, помоћник начелника
Тел: 018 504-721
E-mail: jsilvana@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Указивање на неправилности у раду и поступању управа, служби, јавних предузећа и јавних установа у Граду.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи,Статут града Ниша
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење КопијаУ зависности од врсте притужбе
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева