Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRV.1-17

Назив административног поступка : Присуство седницама Градског већа

Већа организациона јединица Служба за послове Градског већа
Мања организациона јединица Одсек за грађанске иницијативе
Делатност Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање
Контакт подаци надлежног службеника
Милан Златановић, стручни сарадник
Тел: 018 504-714
E-mail: zlmilan@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Остваривање јавности у раду Градског већа.
Правни основ административног поступка Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани) Одмах
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева