Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
SKG.5-1

Назив административног поступка : Претплата на службени лист

Већа организациона јединица Служба за послове Скупштине Града
Мања организациона јединица Одсек за уређивање Службеног листа и медије
Делатност Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање
Контакт подаци надлежног службеника
Бранка Рајковић, шеф одсека за уређивање Службеног листа и медије
Тел: 018 504-770
E-mail: rbranka@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Претплата на службено гласило Града Ниша.
Правни основ административног поступка Одлука о објављивању градских прописа и других аката и о издавању службеног листа Града Ниша
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева