Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.6-1

Назив административног поступка : Овера потписа, рукописа и преписа

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Градски услужни центар
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Драган Бошковски, стручни сарадник
Тел: 018 504-738
E-mail: bdragan@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Странка оверава потпис, рукопис или препис за потребе решавања одређеног захтева.
Правни основ административног поступка Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса330 дин. по полутабаку преписа или потпису840-742221843-5705-128

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Лична картаПолицијска управаНа увидради утврђивања идентитета
Документ на коме треба оверити потписОсталоОригинал или оверена копијаза оверу потписа
Оригинал или оверена фотокопија документаРазна документаОригинал или оверена копијаза оверу преписа
Доказ о уплати републичке административне таксеБанка, поштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) Одмах
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева