Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRV.1-3

Назив административног поступка : Остали ненаведени захтеви

Већа организациона јединица Служба за послове Градског већа
Мања организациона јединица Одсек за грађанске иницијативе
Делатност Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање
Контакт подаци надлежног службеника
Силвана Јосифовић, помоћник начелника
Тел: 018 504-721
E-mail: jsilvana@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Остали ненаведени захтеви за новчану помоћ.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи,Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,Закон о општем управном поступку,Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Ниша
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Личне карте одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве пребивалиштаПолицијска управа КопијаПо потреби, у зависности од захтева.
Потврда о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходеРадна организација / послодавацКопијаПо потреби, у зависности од захтева.
Потврда о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становањаРепублички геодетски завод - Служба за катастар непокретностиКопијаПо потреби, у зависности од захтева.
Уверење о незапосленостиНационална служба за запошљавање - филијала НишКопијаПо потреби, у зависности од захтева.
Уверење о висини приходаМинистарство финансија - Пореска управа филијала НишКопијаПо потреби, у зависности од захтева.
Медицинска документацијаМедицинска установаКопијаПо потреби, у зависности од захтева.
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Рок за достављање одговора странци је 5 дана. Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева