Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRD.1-1

Назив административног поступка : Приступ информацијама од јавног значаја

Већа организациона јединица Служба за послове Градоначелника
Мања организациона јединица Одсек за послове Градоначелника
Делатност Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање
Контакт подаци надлежног службеника
Марија Стојановић, начелник службе за послове Градоначелника
Тел: 018 504-404
E-mail: smarija@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Информисање и обавештавање заинтересоване јавности о информацијама од јавног значаја.
Правни основ административног поступка Закон о приступу информацијама од јавног значаја,Закон о локалној самоуправи,Статут Града Ниша
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева