Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.6-6

Назив административног поступка : Изјава о издржавању (о породичном стању)

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Градски услужни центар
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Марина Младеновић, стручни сарадник
Тел: 018 504-735
E-mail: marina.mladenovic@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Остваривање неког од видова социјалног обезбеђења или попуста у иностранству.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи,Међународни споразум о социјалном осигурању
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса130,00840-742341843-2487-521

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Лична картаПолицијска управаНа увидЗа издржавано лице.
Потврда о незапосленостиНационална служба за запошљавање - филијала НишОригинал 
Изјава два сведока о издржаваном лицуГрадски услужни центар, општински услужни центар, месна канцеларијаОригинал 
Пореско уверење за издржавано лицеРепубличка управа јавних приходаОригинал 
Чек од пензије издржаваног лицаРепублички фонд пензијског и инвалидског осигурањаНа увидУсловно.
Рок за решавање потпуног предмета (дани) Одмах
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева