Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRV.1-15

Назив административног поступка : Решавање комуналних проблема

Већа организациона јединица Служба за послове Градског већа
Мања организациона јединица Одсек за грађанске иницијативе
Делатност Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање
Контакт подаци надлежног службеника
Силвана Јосифовић, помоћник начелника
Тел: 018 504-721
E-mail: jsilvana@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Решавање комуналних проблема у граду.Захтев за решавање одређених комуналних проблема се прослеђује Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за планирање и изградњу као надлежним.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева