Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.6-4

Назив административног поступка : Исправке и промене у радним књижицама

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Градски услужни центар
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Марина Младеновић, стручни сарадник
Тел: 018 504-735
E-mail: marina.mladenovic@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Исправка неправилно уписаних података и упис података који су накнадно промењени у радну књижицу.
Правни основ административног поступка Закон о раду,Правилник о радној књижици
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Лична картаПолицијска управаНа увид 
Документ који доказује тачност података, које треба уписатиОсталоОверена копија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева