Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRD.2-2

Назив административног поступка : Помоћ страним и домаћим инвеститорима

Већа организациона јединица Служба за послове Градоначелника
Мања организациона јединица Канцеларија за локални економски развој
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Милан Ранђеловић, шеф канцеларије за локални економски развој
Тел: 018 209-239
E-mail: milan.randjelovic@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Помоћ страним и домаћим инвеститорима у проналажењу одговарајућих локација за изградњу и пружање правне помоћи.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи,Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацију радних места у служби за послове Градоначелника,Статут Града Ниша
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева