Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRV.2-2

Назив административног поступка : Иницијатива за промену акта које су донели органи Града (градско веће је предлагач општих аката које усваја Скупштина)

Већа организациона јединица Служба за послове Градског већа
Мања организациона јединица Одсек за грађанске иницијативе
Делатност Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање
Контакт подаци надлежног службеника
Милан Златановић, стручни сарадник
Тел: 018 504-714
E-mail: zlmilan@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Указивање на проблеме и неправилности код постојећих градских одлука путем иницијативе за промену ових аката.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева