Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАРесетуј претрагу 

Шифра (*) Назив (*)  
PAL. 1.1 Донације Погледај
PAL. 1-17 Заузеће јавне површине - коришћење витрина ради излагање робе ван пословних просторија Погледај
PAL. 1-3 Пријем код Председника општине Погледај
PAL.1 Приступ информацијама од јавног значаја Погледај
PAL.1-10 Заузеће јавне површине - депоновање робе и огревног материјала Погледај
PAL.1-11 Заузеће јавне површине - за изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора, возића и сл. Погледај
PAL.1-12 Регистрација скупштине станара (кућних савета) стамбених зграда Погледај
PAL.1-13 Приређивање музичког програма у угоститељским објектима Погледај
PAL.1-14 Заузеће јавне површине - постављање рекламних паноа за плакате, покретних паноа, билборда, за истицање транспарената и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора Погледај
PAL.1-15 Заузеће јавне површине - за кампове, циркусе, луна паркове и друга средства за игру и забаву Погледај
PAL.1-18 Заузеће јавних површина грађевинским материјалом Погледај
PAL.1-19 Исељење бесправно усељеног лица у заједничке просторије или стан који је у државној односно у друштвеној својини Погледај
PAL.1-2 Једнократна помоћ Погледај
PAL.1-20 Заузеће јавне површине - држање средстава и апарата за забавне игре Погледај
PAL.1-21 Продужење радног времена у угоститељским објектима Погледај
PAL.1-4 Пружање правне помоћи грађанима Погледај
PAL.1-5 Приговор на рад Управе Градске општине Погледај
PAL.1-6 Заузеће јавне површине - постављање киоска Погледај
PAL.1-7 Заузеће јавне површине - за постављање покретних, продајних тезги и пултова. Погледај
PAL.1-8 Заузеће јавне површине - постављање летњих башти Погледај
12