Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PAL.1-6

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - постављање киоска

Већа организациона јединица Управа ГО Палилула
Мања организациона јединица Одсек за финансије,имовинско-правне и комуналне послове
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Павловић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-600
E-mail: nenad.pavlovic@palilula.eu
Сврха административног поступка Странкама се омогућава обављање пословне и других делатности, а градска општина има увида у начин заузећа јавних површина.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о локалној самоуправи,Статут Града Ниша,Статут ГО Палилула,Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији Града Ниша
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Локална комунална таксаПо м2 дневно: За продају дувана, готових прехрамбених производа и пружање угоститељских услуга, за I зону 21,00 дин,за зону II 16,00 дин, за зону III, IV и V 12,00 дин. За продају срећки, тикета и карата, обављање производне делатности, вршење занатских и пословних услуга,за зону I 16,00 дин, за зону II 13,00 дин, за зону III, IV и V 9,00 дин. За продају сувенира, бижутерије и цвећа,за I зону 9,00 дин. за зону II 6,00 дин. за зону III, IV и V 4,00 дин.840-741531843-7797 контролни број - 127 - ПИБ
Градска административна такса55,00840-742251843-7397 08-127
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о вршењу делатностиАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Доказ о плаћеној локалној комуналној таксиБанка, ПоштаКопија 
Доказ о плаћеној градској административној таксиБанка, ПоштаКопија 
Скица са техничким описомОпштинска управаОригиналСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
План локацијеОпштинска управаКопија 
Потврда о пријави осигурања за запошљене раднике - образац М3Фонд пензијско-инвалидског осигурања (ПИО)Копија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева