Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАОдаберите делатност за приказ административних поступака у панелу испод

Шифра делатности Назив делатности  
1 Привреда, заштита животне средине и саобраћај Одабери делатност
2 Имовинско-правни послови Одабери делатност
3 Пољопривредна и ветеринарска делатност, шумарство и водопривреда Одабери делатност
4 Планирање, урбанизам, грађевински и стамбени послови Одабери делатност
5 Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање Одабери делатност
6 Комунални и инспекцијски послови Одабери делатност
7 Наука, култура, издавачка делатност, спорт и образовање Одабери делатност
8 Дечија, борачко-инвалидска, социјална и здравствена заштита Одабери делатност
9 Општа управа и грађанска стања Одабери делатност
10 Финансије и локална пореска администрација Одабери делатност

Приказ административних поступака за одабрану делатност

Ресетуј претрагу 

Шифра Назив административног поступка (*)  
PAL. 1-3 Пријем код Председника општине Погледај
PAL.1-20 Заузеће јавне површине - држање средстава и апарата за забавне игре Погледај