Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PAL.1

Назив административног поступка : Приступ информацијама од јавног значаја

Већа организациона јединица Управа ГО Палилула
Мања организациона јединица Одсек за правне и заједничке послове
Делатност Финансије и локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Павловић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-600
E-mail: nenad.pavlovic@palilula.eu
Сврха административног поступка Приступ информацијама од јавног значаја ради заштите интереса јавности
Правни основ административног поступка Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја,Статут града Ниша,Статут Градске општине Палилула,Одлука о организацији управе ГО Палилула
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 3
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева