Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PAL. 1-17

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - коришћење витрина ради излагање робе ван пословних просторија

Већа организациона јединица Управа ГО Палилула
Мања организациона јединица Одсек за финансије, имовинско-правне и комуналне послове
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Павловић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-600
E-mail: nenad.pavlovic@palilula.eu
Сврха административног поступка Омогућавање излагања робе у витринама ван пословних просторија, уз проверу испуњености свих услова предвиђених важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о локалној самоуправи,Статут Града Ниша,Статут ГО Палилула.,Одлука о општим условима за уређење града,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Локална комунална таксаПо целом или започетом м2 изложбене површине витрине у годишњем износу и то: за I зону 6000,00 дин за II зону 4800,00 дин, а за III, IV и V зону 3600,00 дин840-714573843-36контролни број - 127- ПИБ
Градска административна такса375,00840-742251843-7397 08-127
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о вршењу делатностиАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Доказ о плаћеној локалној комуналној таксиБанка, ПоштаКопија 
Доказ о плаћеној градској административној таксиБанка, ПоштаКопија 
Скица са техничким описомОпштинска управаОригиналСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Потврда о испуњености условаУправа за комуналне делатностиОригинал 
СагласностВласник, корисник објекта или Скупштина зградеОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева