Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PAL.1-2

Назив административног поступка : Једнократна помоћ

Већа организациона јединица Управа ГО Палилула
Мања организациона јединица Одсек за послове кабинета Председника градске општине
Делатност Дечија, борачко-инвалидска, социјална и здравствена заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Павловић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-600
E-mail: nenad.pavlovic@palilula.eu
Сврха административног поступка Одобравање једнократне помоћи лицима у стању социјалне потребе (у сврху лечења тешко оболелих, куповина лекова, задовољење егзистенцијалних потреба).Странка се обраћа захтевом управи са одговорајућом документацијом.
Правни основ административног поступка Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,Закон о локалној самоуправи,Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша,Статут ГО Палилула,Одлука о организацији управе ГО Палилула
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Уверење о незапосленостиНационална служба за запошљавањеОригиналУсловно, за незапослене чланове породице
Изјава о броју чланова породичног домаћинстваУправа градске општинеОригинал 
Потврда о приходимаПослодавацОригинал 
Уверење о имовном стањуПореска управаОригинал 
Лична карта за подносиоца и све пунолетне чланове породицеПолицијска управаКопија 
Отпусна листа или извештај лекара специјалистеМедицинска установаОригиналУсловно
Доказ о постигнутим резултатима ОригиналУсловно
Доказ да је подносилац захтева самохрани родитељ (извод из матичне књиге рођених)Управа за грађанска стањаОригиналУсловно
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева