Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PAL.1-7

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - за постављање покретних, продајних тезги и пултова.

Већа организациона јединица Управа ГО Палилула
Мања организациона јединица Одсек за финансије,имовинско-правне и комуналне послове
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Павловић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-600
E-mail: nenad.pavlovic@palilula.eu
Сврха административног поступка Странкама се омогућава излагање, рекламирање и продаја робе на унапред одређеним локацијама, а управи контрола заузећа јавних површина на територији општине.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о локалној самоуправи,Закон о планирању и изградњи,Статут Града Ниша,Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији Града Ниша
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса375,00840-742251843-7397 08-127
Локална комунална таксаПо м2 дневно, за I зону 70,00 дин,за II зону 60,00 дин, а за III, IV и V зону 50,00 дин.840-741531843-7797 контролни број - 127 - ПИБ
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Лична картаПолицијска управаКопија 
Решење о вршењу делатностиАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Доказ о плаћеној локалној комуналној таксиБанка, ПоштаКопија 
Доказ о плаћеној градској административној таксиБанка, ПоштаКопија 
Скица са техничким описомОпштинска управаОригиналСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Рок за решавање потпуног предмета (дани)
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева