Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PAL. 1.1

Назив административног поступка : Донације

Већа организациона јединица Управа ГО Палилула
Мања организациона јединица Одсек за послове кабинета Председника градске општине
Делатност Дечија, борачко-инвалидска, социјална и здравствена заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Павловић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-600
E-mail: nenad.pavlovic@palilula.eu
Сврха административног поступка Финансијска помоћ грађанима, удружењима и установама у циљу унапређења рада установа и удружења као и подршке образовним, културним и спортским активностима физичких лица.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи,Статут ГО Палилула,Одлука о организацији управе ГО Палилула
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
ПројекатПодносилац захтеваКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева