Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PAL. 1-3

Назив административног поступка : Пријем код Председника општине

Већа организациона јединица Управа ГО Палилула
Мања организациона јединица Одсек за послове кабинета Председника градске општине
Делатност Финансије и локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Павловић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-600
E-mail: nenad.pavlovic@palilula.eu
Сврха административног поступка Омогућавање ефикаснијег решавања проблема локалне заједнице путем њиховог представљања председнику општине и остваривања функције општинске управе као сервиса грађана.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи,Статут ГО Палилула,Одлука о организацији управе ГО Палилула
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани)
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева