Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА



Шифра
PAL.1-14

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - постављање рекламних паноа за плакате, покретних паноа, билборда, за истицање транспарената и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора

Већа организациона јединица Управа ГО Палилула
Мања организациона јединица Одсек за финансије,имовинско-правне и комуналне послове
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Павловић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-600
E-mail: nenad.pavlovic@palilula.eu
Сврха административног поступка Одобрење за постављање различитих рекламних средстава на јавним површинама уз проверу испуњености свих услова предвиђених важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о планирању и изградњи,Статут Града Ниша,Статут ГО Палилула,Одлука о општим условима за уређење града
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса375,00 (за истицање фирме)840-742251843-7397 08-127
Локална комунална таксаЗа плакате по комаду, дневно, према формату: А2- 5,00 дин, А1- 10,00 дин.За покретне паное и рекламне табле по м2 дневно и то: за I зону 40,00 дин, а за II III, IV и V зону 20,00 дин.За транспаренте по комаду дневно 200,00 дин.За билбордове по м2 дневно 250,00 дин.840-714431843-12контролни број - 127- ПИБ
Градска административна такса430,00 (за плакате, паное и билборде)840-742251843-7397 08-127
Локална комунална таксаМесечни износ, према зонама и то: I зона 2.100,00 дин, II зона 1.100,00 дин, а III, IV и V зона 550,00 дин840-716112843-42контролни број - 127- ПИБ
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о вршењу делатностиАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Урбанистичко технички услови - за фиксна постaвљањаЈП Завод за урбанизамОригиналЗа истицање фирме
Доказ о плаћеној локалној комуналној таксиБанка, ПоштаКопија 
Доказ о плаћеној градској административној таксиБанка, ПоштаКопија 
Сагласност за простор од културно-историјског значајаЗавод за заштиту споменика културе НишОригиналЗа истицање фирме
СагласностЈавна предузећаОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева