Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PAL.1-19

Назив административног поступка : Исељење бесправно усељеног лица у заједничке просторије или стан који је у државној односно у друштвеној својини

Већа организациона јединица Управа ГО Палилула
Мања организациона јединица Одсек за финансије, имовинско-правне и комуналне послове
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Павловић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-600
E-mail: nenad.pavlovic@palilula.eu
Сврха административног поступка Исељење лица која су се уселила без правног основа.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о становању,Статут града Ниша,Статут Градске општине Палилула,Одлука о организацији Управе
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Доказ о власништву станаВланик станаОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) Одмах
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева