Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PAL.1-4

Назив административног поступка : Пружање правне помоћи грађанима

Већа организациона јединица Управа ГО Палилула
Мања организациона јединица Одсек за правне и заједничке послове
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Павловић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-600
E-mail: nenad.pavlovic@palilula.eu
Сврха административног поступка Помоћ у остваривању и заштити права социјално најугроженијих грађана.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи,Статут ГО Палилула,Одлука о организацији Управе ГО Палилула,Одлука о пружању бесплатне правне помоћи
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Лична картаПолицијска управаКопија 
Уверење о незапосленостиНационална служба за запошљавањеОригиналУсловно
Изјава о броју чланова породичног домаћинстваУправа градске општинеОригинал 
Потврда о приходимаПослодавацОригинал 
Уверење о имовном стањуПореска управаОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева