Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PAL.1-8

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - постављање летњих башти

Већа организациона јединица Управа ГО Палилула
Мања организациона јединица Одсек за финансије,имовинско-правне и комуналне послове
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Павловић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-600
E-mail: nenad.pavlovic@palilula.eu
Сврха административног поступка Издавање одобрења за постављање летњих башти уколико су испуњени сви услови предвиђени важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о локалној самоуправи,Закон о планирању и изградњи,Статут Града Ниша.,Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији Града Ниша
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Локална комунална таксаПо м2 дневно за I зону 30,00 дин, за II зону 20,00 дин, за III, IV и V зону 15,00 дин840-741531843-7797 контролни број - 127- ПИБ
Градска административна такса65,00840-742251843-7397 08-127
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о вршењу делатностиАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Урбанистичко технички услови - за фиксна постaвљањаЈП Завод за урбанизамОригинал 
Доказ о плаћеној локалној комуналној таксиБанка, ПоштаКопија 
Доказ о плаћеној градској административној таксиБанка, ПоштаКопија 
Скица са техничким описомОпштинска управаКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
План локацијеОпштинска управаКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Сагласност за простор од културно-историјског значајаЗавод за заштиту споменика културе НишОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева