Градска општина Палилула     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА     Градска општина Палилула

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАРесетуј претрагу 

Управа Организациона Јединица Шифра Назив  
Управа ГО Палилула Одсек за послове кабинета Председника градске општине PAL. 1.1 Донације Погледај
PAL. 1-3 Пријем код Председника општине Погледај
PAL.1-2 Једнократна помоћ Погледај
Одсек за правне и заједничке послове PAL.1-4 Пружање правне помоћи грађанима Погледај
PAL.1-5 Приговор на рад Управе Градске општине Погледај
PAL.1 Приступ информацијама од јавног значаја Погледај
Одсек за финансије, имовинско-правне и комуналне послове PAL. 1-17 Заузеће јавне површине - коришћење витрина ради излагање робе ван пословних просторија Погледај
PAL.1-11 Заузеће јавне површине - за изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора, возића и сл. Погледај
PAL.1-13 Приређивање музичког програма у угоститељским објектима Погледај
PAL.1-15 Заузеће јавне површине - за кампове, циркусе, луна паркове и друга средства за игру и забаву Погледај
PAL.1-18 Заузеће јавних површина грађевинским материјалом Погледај
PAL.1-19 Исељење бесправно усељеног лица у заједничке просторије или стан који је у државној односно у друштвеној својини Погледај
PAL.1-21 Продужење радног времена у угоститељским објектима Погледај
Одсек за финансије,имовинско-правне и комуналне послове PAL.1-20 Заузеће јавне површине - држање средстава и апарата за забавне игре Погледај
PAL.1-6 Заузеће јавне површине - постављање киоска Погледај
PAL.1-7 Заузеће јавне површине - за постављање покретних, продајних тезги и пултова. Погледај
PAL.1-8 Заузеће јавне површине - постављање летњих башти Погледај
PAL.1-9 Заузеће јавне површине - постављање аутомата, апарата и расхладних уређаја за продају робе и вршење услуга Погледај
PAL.1-14 Заузеће јавне површине - постављање рекламних паноа за плакате, покретних паноа, билборда, за истицање транспарената и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора Погледај
PAL.1-12 Регистрација скупштине станара (кућних савета) стамбених зграда Погледај
12