Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАОдаберите делатност за приказ административних поступака у панелу испод

Шифра делатности Назив делатности  
1 Привреда, заштита животне средине и саобраћај Одабери делатност
2 Имовинско-правни послови Одабери делатност
3 Пољопривредна и ветеринарска делатност, шумарство и водопривреда Одабери делатност
4 Планирање, урбанизам, грађевински и стамбени послови Одабери делатност
5 Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање Одабери делатност
6 Комунални и инспекцијски послови Одабери делатност
7 Наука, култура, издавачка делатност, спорт и образовање Одабери делатност
8 Дечија, борачко-инвалидска, социјална и здравствена заштита Одабери делатност
9 Општа управа и грађанска стања Одабери делатност
10 Финансије и локална пореска администрација Одабери делатност

Приказ административних поступака за одабрану делатност

Ресетуј претрагу 

Шифра Назив административног поступка (*)  
GRD.2-1 Помоћ постојећој локалној пословној заједници Погледај
GRD.2-2 Помоћ страним и домаћим инвеститорима Погледај
KMN 2-5 Управљања отпадом - сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање неопасног отпада Погледај
KMN.3-2 Кретање и заустављање теретних возила у централној градској зони (плава зона) Погледај
KMN.3-3 Измена режима саобраћаја Погледај
KMN.3-4 Постављање физичких препрека, обележавање хоризонталне и уградња вертикалне сигнализације, сагласност за рекламне паное и саобраћајне прикључке Погледај
KMN.3-5 Додела такси дозвола и светлећих кровних ознака Погледај
KMN.3-7 Овера реда вожње јавног превоза Погледај
KMN.4-1 Лиценца за обављање енергетске делатности Погледај
KMN.4-2 Енергетска дозвола Погледај
PRV.2-2 Издавање уверења о статусу предузетника (за предузетнике регистроване пре 2006. године) Погледај
PRV.2-4 Правни савети у вези пословања предузетника Погледај
PRV.2-5 Информације из области кредитних линија банака, Фонда за развој Републике Србије и других фондова који кредитирају предузетнике Погледај
PRV.2-6 Информације из области пореске политике Погледај
PRV.2-7 Помоћ предузетницима при изради бизнис плана Погледај
PRV.3-1 Категоризација куће за одмор, стана за одмор, туристичког апартмана и собе за изнајмљивање туристима Погледај
PRV.4-1 Oдобрењe позајмице робе из робних резерви Погледај
PRV.4-2 Продужење рока повраћаја позајмљене робе из робних резерви Погледај
PRV.5-1 Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Погледај
PRV.5-2 Одређивање обима и садржаја студије процене утицаја на животну средину Погледај
12