Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PRV.3-1

Назив административног поступка : Категоризација куће за одмор, стана за одмор, туристичког апартмана и собе за изнајмљивање туристима

Већа организациона јединица Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсек за привреду
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Звездан Стојановић, шеф одсека за привреду
Тел: 018 504-693
E-mail: szvezdan@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Добијање решења о туристичкој категоризацији куће за одмор, стана за одмор, туристичког апартмана и собе за изнајмљивање туристима.
Правни основ административног поступка Закон о туризму,Правилник о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса580,00 (210,00 и 370,00)840-742221843-5705-128

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Лична картаПолицијска управаКопија 
Доказ о власништву за објекатРепублички геодетски завод - служба за катастар непокретностиОригинал 
Доказ о уплати републичке административне таксеБанка, поштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 7
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева