Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PRV.2-2

Назив административног поступка : Издавање уверења о статусу предузетника (за предузетнике регистроване пре 2006. године)

Већа организациона јединица Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсек за предузетништво
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Ивана Динић, самостални стручни сарадник
Тел: 018 504-448
E-mail: divana@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Издавање уверења о статусу предузетника.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса280,00 (130,00 и 150,00)840-42341843-2497 87-521

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, поштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) Одмах
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева