Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PRV.4-2

Назив административног поступка : Продужење рока повраћаја позајмљене робе из робних резерви

Већа организациона јединица Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсек за градске робне резерве
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Љубинка Цветковић, самостални стручни сарадник
Тел: 018 504-549
E-mail: cljubinkа@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Добијање сагласности за продужење рока повраћаја робе позајмљене из градских робних резерви.
Правни основ административног поступка Закон о робним резервама,Одлука о образовању робних резерви града Ниша
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Финансијски извештајРепубличка управа јавних приходаОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева