Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PRV.2-4

Назив административног поступка : Правни савети у вези пословања предузетника

Већа организациона јединица Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсек за предузетништво
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Ивана Динић, самостални стручни сарадник
Тел: 018 504-448
E-mail: divana@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Давање правних савета у вези са пословањем предузетника.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани) Одмах
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева