Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
KMN.3-2

Назив административног поступка : Кретање и заустављање теретних возила у централној градској зони (плава зона)

Већа организациона јединица Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Мања организациона јединица Одсек за саобраћај
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Никола Војиновић, виши сарадник
Тел: 018 504-732
E-mail: vnikola@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Заштита јавног интереса кроз обезбеђивање контроле и регулисање броја теретних возила у централној градској зони.
Правни основ административног поступка Закон о безбедности саобраћаја на путевима,Закон о општем управном поступку, Решењe о одређивању "Плаве зоне"
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса130,00 и 100,00840-742341843-2487-521
Градска административна такса4000,00 / 15000,00 / 25000,00- носивост и ужа зона840-741532843-84Пантелеј: 14-125; Црвени Крст: 11-126; Палилула: 08-127; Медијана: 05-128; Нишка бања: 23-122.

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о регистрацијиАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Уговор о пословно - техничкој сарадњиОсновни судКопија 
Саобраћајна дозволаМинистарство унутрашњих пословаКопија 
Решење о регистрацији пољопривредног газдинства (условно)Министарство финансија - Управа за трезорКопијаЗа пољопривредне произвођаче.Странка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности (са интернет сајта Управе за трезор).
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, поштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани) До 31.12. текуће године.
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева