Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
KMN.3-7

Назив административног поступка : Овера реда вожње јавног превоза

Већа организациона јединица Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Мања организациона јединица Одсек за саобраћај
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Ненад Михајловић, стручни сарадник
Тел: 018 504-538
E-mail: minenad@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Усклађивање потреба јавног превоза грађана са могућностима превозника.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Одлука о превозу путника у градском и приградском саобраћају
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса560,00 (130,00 и 430,00)840-742341843-2487-521

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, поштаКопија 
Ред вожњеПодносилац захтеваОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 1 дан од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева