Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
KMN.4-2

Назив административног поступка : Енергетска дозвола

Већа организациона јединица Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Мања организациона јединица Одсек за енергетику
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Слободан Максимовић, самостални стручни сарадник
Тел: 018 504-534
E-mail: makslobodan@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Издавање енергетске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката за обављање енергетских делатности.
Правни основ административног поступка Закон о енергетици,Закон о општем управном поступку,Правилник о критеријумима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева и начину издавања енергетске дозволе,Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса4.240,00 +0.03% од предрачунске вредности објекта840-742221843-57Пантелеј: 14-125; Црвени Крст: 11-126; Палилула: 08-127; Медијана: 05-128; Нишка бања: 23-122.

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину данаУправа за планирање и изградњуОригинал 
Обавештење о намени катастарске парцелеУправа за планирање и изградњуОригиналСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Доказ о уплати републичке административне таксеБанка, поштаКопија 
Елаборат о изградњи енергетског објектаПројектанска кућа, пројектни бироОверена копија 
Изјава о обезбеђеним финансијским средствимаБанкаКопија 
Мишљење о могућностима прикључењаОператерКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани)
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани) 2 године.
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева