Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАРесетуј претрагу 

Шифра (*) Назив (*)  
CRK..1-15 Заузеће јавне површине - за кампове, циркусе, луна паркове и друга средства за игру и забаву Погледај
CRK.1-1 Пријем код Председника општине Погледај
CRK.1-18 Заузеће јавних површина грађевинским материјалом Погледај
CRK.1-19 Исељење бесправно усељеног лица у заједничке просторије или стан који је у државној односно у друштвеној својини Погледај
CRK.1-2 Приговор на рад Управе Градске општине Погледај
CRK.1-20 Регистрација скупштине станара (кућних савета) стамбених зграда. Погледај
CRK.1-21 Продужење радног времена у угоститељским објектима Погледај
CRK.1-22 Правна помоћ Погледај
CRK.1-3 Приступ информацијама од јавног значаја Погледај
CRK.1-4 Донације општине Погледај
CRK.1-5 Једнократна новчана помоћ Погледај
CRK.1-6 Заузеће јавне површине - постављање киоска - мањих монтажних објеката Погледај
ЦРК.1.14 Заузеће јавне површине - постављање рекламних паноа за плакате, покретних паноа и билборда за истицање транспарената и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора Погледај
ЦРК.1-10 Заузеће јавне површине - депоновање робе и огревног материјала Погледај
ЦРК.1-11 Заузеће јавне површине - изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора, возића и сл. Погледај
ЦРК.1-12 Заузеће јавне површине - држање средстава и апарата за забавне игре Погледај
ЦРК.1-13 Приређивање музичког програма у угоститељским објектима Погледај
ЦРК.1-17 Заузеће јавне површине - постављање витрина ради излагања робе ван пословних просторија Погледај
ЦРК.1-7 Заузеће јавне површине - постављање покретних продајних тезги и пултова Погледај
ЦРК.1-8 Заузеће јавне површине - постављање летњих башти Погледај
12