Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
CRK.1-5

Назив административног поступка : Једнократна новчана помоћ

Већа организациона јединица Управа Градске општине Црвени Крст
Мања организациона јединица Одсек за послове кабинета Председника општине
Делатност
Контакт подаци надлежног службеника
Драгомир Станић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 583-600
E-mail: sdragomir@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Помоћ у виду једнократног новчаног давања социјално угроженим грађанима.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Потврда о приходимаПослодавацКопија 
Уверење о имовном стањуПореска управаКопија 
Изјава о броју чланова домаћинстваМесна канцеларијаКопија 
Потврда о незапосленостиНационална служба за запошљавањеКопија 
Лична карта за подносиоца и све пунолетне чланове породицеПолицијска управаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева