Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАРесетуј претрагу 

Управа Организациона Јединица Шифра Назив  
Управа Градске општине Црвени Крст Одсек за послове кабинета Председника општине CRK.1-1 Пријем код Председника општине Погледај
CRK.1-2 Приговор на рад Управе Градске општине Погледај
CRK.1-20 Регистрација скупштине станара (кућних савета) стамбених зграда. Погледај
CRK.1-22 Правна помоћ Погледај
CRK.1-3 Приступ информацијама од јавног значаја Погледај
CRK.1-4 Донације општине Погледај
CRK.1-5 Једнократна новчана помоћ Погледај
ЦРК.1-11 Заузеће јавне површине - изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора, возића и сл. Погледај
ЦРК.1-12 Заузеће јавне површине - држање средстава и апарата за забавне игре Погледај
ЦРК.1-13 Приређивање музичког програма у угоститељским објектима Погледај
Служба за инспекцијске, комунално стамбене и имовинско правне послове ЦРК.1-17 Заузеће јавне површине - постављање витрина ради излагања робе ван пословних просторија Погледај
ЦРК.1-7 Заузеће јавне површине - постављање покретних продајних тезги и пултова Погледај
ЦРК.1-8 Заузеће јавне површине - постављање летњих башти Погледај
ЦРК.1-9 Заузеће јавне површине - постављање аутомата, апарата и расхладних уређаја за продају робе и вршења услуга Погледај
CRK..1-15 Заузеће јавне површине - за кампове, циркусе, луна паркове и друга средства за игру и забаву Погледај
CRK.1-6 Заузеће јавне површине - постављање киоска - мањих монтажних објеката Погледај
ЦРК.1.14 Заузеће јавне површине - постављање рекламних паноа за плакате, покретних паноа и билборда за истицање транспарената и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора Погледај
ЦРК.1-10 Заузеће јавне површине - депоновање робе и огревног материјала Погледај
CRK.1-21 Продужење радног времена у угоститељским објектима Погледај
CRK.1-18 Заузеће јавних површина грађевинским материјалом Погледај
12