Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
CRK.1-21

Назив административног поступка : Продужење радног времена у угоститељским објектима

Већа организациона јединица Управа Градске општине Црвени Крст
Мања организациона јединица Служба за инспекцијске, комунално стамбене и имовинско правне послове
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Владимир Величковић, Комунални инспектор
Тел:
E-mail:
Сврха административног поступка Издавање одобрења за продужење радног времена у угоститељским објектима, уз проверу испуњености свих услова предвиђених важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Статут ГО Црвени Крст
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса230,00840-742251843-7397 11-126
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о вршењу делатностиАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. Потписом овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се потребна документација других градских управа и служби Града, прибавља по службеној дужности.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева