Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
CRK.1-22

Назив административног поступка : Правна помоћ

Већа организациона јединица Управа Градске општине Црвени Крст
Мања организациона јединица Одсек за послове кабинета Председника општине
Делатност
Контакт подаци надлежног службеника
Драгомир Станић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 583-600
E-mail: sdragomir@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Странка је у могућности да добије бесплатни правни савет, да јој се изради поднесак или евентуално да добије право на бесплатно заступање пред судским или управним органима, уколико испуни услове за то.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Потврда о приходимаПослодавацОригинал 
Уверење о имовном стањуПореска управаОригинал 
Изјава о броју чланова домаћинстваМесна канцеларијаОригинал 
Потврда о незапосленостиНационална служба за запошљавањеОригинал 
Лична карта за подносиоца и све пунолетне чланове породицеПолицијска управаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева