Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
CRK.1-20

Назив административног поступка : Регистрација скупштине станара (кућних савета) стамбених зграда.

Већа организациона јединица Управа Градске општине Црвени Крст
Мања организациона јединица Одсек за послове кабинета Председника општине
Делатност
Контакт подаци надлежног службеника
Драгомир Станић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 583-600
E-mail: sdragomir@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Скупштина станара се захтевом са поднетом документацијом обраћа Управи ради регистровања, чиме Скупштина станара (савет зграде), стиче правни субјективитет, израђује печат и отвара свој рачун.
Правни основ административног поступка Закон о одржавању стамбених зграда
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса150,00840-742251843-7397 11-126
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
Записник са седницеСкупштина зградеОригинал 
Уверење о кућном бројуСлужба за катастар непокретностиОригинал 
Статут скупштине станараСкупштина зградеОригинал 
Одлука о избору председникаСкупштина зградеОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева