Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
CRK.1-6

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - постављање киоска - мањих монтажних објеката

Већа организациона јединица Управа Градске општине Црвени Крст
Мања организациона јединица Служба за инспекцијске, комунално стамбене и имовинско правне послове
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Драгомир Станић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 583-600
E-mail: sdragomir@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Издавање одобрења за коришћење јавне површине ради постављања мањих монтажних објеката- киоска у циљу обављања делатности, уз проверу испуњености свих услова предвиђених важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Статут ГО Црвени Крст
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса55,00840-742251843-7397 11-126
Локална комунална таксаПо м2 дневно: За продају дувана, готових прехрамбених производа и пружање угоститељских услуга, за зону II 16,00 дин, за зону III, IV и V 12,00 дин. За продају срећки, тикета и карата, обављање производне делатности, вршење занатских и пословних услуга, за зону II 90,00 дин, за зону III, IV и V 60.00 дин. За продају сувенира, бижутерије и цвећа, за зону II 40,00 дин. за зону III, IV и V 30,00 дин.840-741531843-7797 контролни број - 126 - ПИБ/ЈМБГ
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о вршењу делатностиАгенција за привредне регистреОригинал или оверена копијаСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Пријава обрасца за запослена лица М-3Фонд пензијско-инвалидског осигурањаОригинал или оверена копија 
Скица са техничким описомУправа градске општинеОригиналСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Доказ о уплати локалне комуналне таксеБанка, ПоштаКопија 
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
План локацијеУправа градске општинеОригиналСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани) 12 месеци
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева