Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАОдаберите делатност за приказ административних поступака у панелу испод

Шифра делатности Назив делатности  
1 Привреда, заштита животне средине и саобраћај Одабери делатност
2 Имовинско-правни послови Одабери делатност
3 Пољопривредна и ветеринарска делатност, шумарство и водопривреда Одабери делатност
4 Планирање, урбанизам, грађевински и стамбени послови Одабери делатност
5 Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање Одабери делатност
6 Комунални и инспекцијски послови Одабери делатност
7 Наука, култура, издавачка делатност, спорт и образовање Одабери делатност
8 Дечија, борачко-инвалидска, социјална и здравствена заштита Одабери делатност
9 Општа управа и грађанска стања Одабери делатност
10 Финансије и локална пореска администрација Одабери делатност

Приказ административних поступака за одабрану делатност

Ресетуј претрагу 

Шифра Назив административног поступка (*)  
CRK..1-15 Заузеће јавне површине - за кампове, циркусе, луна паркове и друга средства за игру и забаву Погледај
CRK.1-21 Продужење радног времена у угоститељским објектима Погледај
CRK.1-4 Донације општине Погледај
ЦРК.1.14 Заузеће јавне површине - постављање рекламних паноа за плакате, покретних паноа и билборда за истицање транспарената и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора Погледај
ЦРК.1-11 Заузеће јавне површине - изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора, возића и сл. Погледај
ЦРК.1-12 Заузеће јавне површине - држање средстава и апарата за забавне игре Погледај
ЦРК.1-17 Заузеће јавне површине - постављање витрина ради излагања робе ван пословних просторија Погледај
ЦРК.1-9 Заузеће јавне површине - постављање аутомата, апарата и расхладних уређаја за продају робе и вршења услуга Погледај