Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
CRK..1-15

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - за кампове, циркусе, луна паркове и друга средства за игру и забаву

Већа организациона јединица Управа Градске општине Црвени Крст
Мања организациона јединица Служба за инспекцијске, комунално стамбене и имовинско правне послове
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Драгомир Станић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 583-600
E-mail: sdragomir@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Одобрење за постављање различитих средстава за игру и забаву на јавној површини, уз проверу испуњености свих услова предвиђених важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Статут ГО Црвени Крст
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса375,00840-742251843-7397 11-126
Локална комунална таксаПо м2 дневно за I зону 40,00 дин, II зону 30,00 дин, за III зону 20,00 дин, а за IV и V зону 10,00 дин840-714572843-2997 контролни број -126 - ПИБ
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о вршењу делатностиАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Урбанистичко-технички условиЈП Завод за урбанизамОригинал 
Доказ о уплати локалне комуналне таксеБанка, ПоштаКопија 
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани)
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је _ дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. Потписом овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се потребна документација других градских управа и служби Града, прибавља по службеној дужности.
Време важења одлуке по захтеву (дани) 12 месеци.
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева