Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
CRK.1-1

Назив административног поступка : Пријем код Председника општине

Већа организациона јединица Управа Градске општине Црвени Крст
Мања организациона јединица Одсек за послове кабинета Председника општине
Делатност Скупштински послови, послови Градског већа, протокол и информисање
Контакт подаци надлежног службеника
Драгомир Станић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 583-600
E-mail: sdragomir@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Омогућавање ефикаснијег решавања проблема локалне заједнице путем њиховог представљања председнику општине и остваривања функције општинске управе као сервиса грађана.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи,Статут Градске општине Црвени Крст,Одлука о организацији градске општине Црвени Крст
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани)
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева