Градска општина Пантелеј     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ     Градска општина Пантелеј

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
Ресетуј претрагу 

Управа Организациона Јединица Шифра Назив  
Управа градске општине Пантелеј Одсек за имовинско-правне и комуналне послове PAN.1-10 Заузеће јавне површине - депоновање робе и огревног материјала Погледај
PAN.1-11 Заузеће јавне површине - за изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора, возића и слично Погледај
PAN.1-12 Заузеће јавне површине - држање средстава и апарата за забавне игре Погледај
PAN.1-13 Приређивање музичког програма у угоститељским објектима Погледај
PAN.1-14 Заузеће јавне површине - постављање рекламних паноа за плакате, покретних паноa, билборда, за истицање транспарената и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора Погледај
PAN.1-15 Заузеће јавне површине - за кампове, циркусе, луна паркове и друга средства за игру и забаву Погледај
PAN.1-17 Заузеће јавне површине - коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија Погледај
PAN.1-18 Заузеће јавних површина грађевинским материјалом Погледај
PAN.1-19 Исељење бесправно усељеног лица у заједничке просторије или стан који је у државној, односно друштвеној својини Погледај
PAN.1-20 Регистрација скупштина станара (савета зграде) стамбених зграда Погледај
PAN.1-21 Продужење радног времена у угоститељским објектима Погледај
PAN.1-7 Заузеће јавне површине - за постављање покретних, продајних тезги и пултова Погледај
PAN.1-8 Заузеће јавне површине - постављање башти Погледај
PAN.1-9 Заузеће јавне површине - постављање аутомата, апарата и расхладних уређаја за продају робе и вршење услуга Погледај
PAN:1-6 Заузеће јавне површине - постављање киоска - мањих монтажних објеката Погледај
Одсек за послове кабинета Председника градске општине PAN.1-1 Пријем код председника општине Погледај
PAN.1-5 Једнократна новчана помоћ Погледај
PAN:1-4 Донације општине Погледај
Одсек за правне и заједничке послове PAN.1-22 Правна помоћ Погледај
PAN.1-3 Приступ информацијама од јавног значаја Погледај
12