Градска општина Пантелеј     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ     Градска општина Пантелеј

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
Шифра
PAN.1-5

Назив административног поступка : Једнократна новчана помоћ

Већа организациона јединица Управа градске општине Пантелеј
Мања организациона јединица Одсек за послове кабинета Председника градске општине
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Смиља Симић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 201 261
E-mail: smiljas@medianis.net
Сврха административног поступка Помоћ у виду једнократног новчаног давања социјално угроженим грађанима.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи,Статут Градске општине Пантелеј,Одлука о организацији Управе Градске општине Пантелеј
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Потврда о приходимаИнституција у којој се остварује приходОригинал 
Уверење о имовном стањуПореска управаОригинал 
Изјава о броју чланова домаћинстваМесна канцеларијаОригинал 
Потврда о незапосленостиНационална служба за запошљавањеОригиналУсловно
Лична карта за подносиоца и све пунолетне чланове породицеПолицијска управаКопија 
Отпусна листа или извештај лекара специјалистеЗдравствена установаОригиналУсловно
Доказ о постигнутим резултатимаИнституција где је остварен приходКопијаУсловно
Доказ да је подносилац захтева самохрани родитељ (извод из матичне књиге рођених)Управа за грађанска стањаОригиналУсловно
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева